zur├╝ck zur Namens├╝bersicht

zur Startseite

B

Balakleja

Barwenkowo

Baski

Belaja Zerkow

Beliki

Belzy

Berditschew ( und Korosten 110)

Beresan

Bojenski

Bokowo-Antrazit (256/5, 256/11, 256/20)

Bolgarski Sarabus

Bolschoi Utljug (Melitopol 424)

Brjanka (144)

Brody

Bryanka (--> Brjanka)

Budy

Busk (Obl. Lwow)